หลักการและเหตุผล

          ในประเทศไทยของเรานี้ คนทุกคน ตอนเป็นนักเรียนคงต้องเคยเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งในหลักสูตรจะต้องได้เรียนวรรณคดีไทยที่เรารู้จักกันดีในความหมายว่า เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ สมควรแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร เพราะฉะนั้นจึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักแนวทางและรากฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ผู้จัดทำได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย จึงเลือกที่จะทำหัวข้อโครงงานนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดและอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อไป ผู้จัดทำจึงได้สร้าง blog วรรณคดีมรดกไทย โดยรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

          เพราะวรรณคดีไทยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของคนหลายกลุ่มหลายยุคสมัย ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของชนชาติไทยทั้งทางด้านภาษาและศิลปะ ดังนั้น การรู้จักวรรณคดีไทยด้วยการอ่านและศึกษาจึงนำคุณประโยชน์มาสู่ตนเองและประเทศชาติโดยส่วนรวม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s